Villamos biztonságtechnika:   

    -
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat ipari, kommunális és
         egészségügyi létesítményekben

        
         A helyszíni felülvizsgálat és műszeres mérések után a minősítő irat az MSZ 2364 és az MSZ HD 60364
             számú szabványsorozat előírásai szerint készül.

        Az érintésvédelmi felülvizsgálatot a 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet írja elő kötelezően.
        A felülvizsgálati minősítő iratok érvényessége 3 év.
         A kommunális létesítmények időszakos érintésvédelmi szerelői ellenőrzését a fent említett rendelet és a
            KLÉSZ értelmében
6 évente kötelező elvégezni.


    - Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat
:

         
           Az épületek, építmények villámvédelmének szabványossági felülvizsgálatát a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet
            (új OTSZ) Országos Tűzvédelmi Szabályzat szabályozza.
        Új létesítésű épületek esetében az épület villámvédelmét MSZ EN 62305 szabvány szerint kell megtervezni,
            kivitelezni és felülvizsgálni.

        A régebbi létesítésű működési engedéllyel rendelkező létesítmények felülvizsgálata során, a létesítéskor
            érvényben lévő szabványt
rendeletet (pl. MSZ 274 szabványsorozat, 9/2008 ÖTM rendelet,
            2/2002 BM rendelet) kell figyelembe venni, az alapján kell
felülvizsgálni és minősíteni.

Nem alkalmazható rá a MSZ EN 62305 szabvány!

          A 2011. október 6.-tól végzett felülvizsgálatok gyakoriságát a
                    28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az alábbiak szerint írja elő:


        - az ,,A'' és ,,B'' tűzveszélyességi építményben, szabadtéren legalább 3 évenként,


          - a ,,C'' tűzveszélyességi építményben, szabadtéren legalább 6 éve

          - a „D” és „E” tűzveszélyességi osztályú építményben, szabadtéren legalább 6 év


        FONTOS!!! és sokan félreértelmezik!
        A 2011. X. 6. előtt készült (a 9/2008 ÖTM rendelet szerint) D-E tűzvédelmi osztályba sorollétesítmények esetén a
        villámvédelmi
minősítő irat érvényessége 9 év
        Az érvényességi időt visszamenőleg nem írja felül a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet, csak az 2011. X. 6.-tól készített
        minősítő iratok érvényességi idejét határozhatja meg.    - Erősáramú berendezések időszakos szabványossági felülvizsgálata:
       
        A felülvizsgálat a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (új OTSZ) Országos Tűzvédelmi Szabályzat és az
            MSZ 10900:2009 számú szabvány szerint és a
vonatkozó szabványok szerint történik

        A helyszíni felülvizsgálat után a minősítő irat az MSZ 2364 és az MSZ HD 60364 számú szabványsorozat
            előírásai szerint készül.


        A felülvizsgálatok gyakoriságát a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az alábbiak szerint írja elő:
              
                 - az ,,A'' és ,,B'' tűzveszélyességi helyiségben, szabadtéren legalább 3 évenként,

               
                - a ,,C'' tűzveszélyességi helyiségben, szabadtéren legalább 6 évenként,

               
                - a „D” és „E” tűzveszélyességi osztályú helyiségekben, szabadtéren legalább
6 évenként.


    - Kábelszigetelés ellenállásmérés:
       
        A helyszíni mérés után a mérési jegyzőkönyv az MSZ 2364 sz. szabványsorozat, az MSZ 13207/2000 sz.
              szabvány valamint az
MSZ 4852/1977 sz. szabvány előírásai szerint készül.
        A kábelszigetelés ellenállásmérést DC 50-5000V vizsgáló feszültséggel tudjuk végezni.


    - Kéziszerszámok évenkénti időszakos érintésvédelmi szerelői ellenőrzése
:
         
             A használat közben kézben tartott, illetve hálózatra kapcsolt állapotban könnyen áthelyezhető
                villamos készülékek  kéziszerszámnak minősülnek.

          A helyszíni ellenőrzés és műszeres mérések után a minősítő irat az MSZ 2364 és az
                MSZ HD 60364 szabványsorozat, az MSZ 4851 sz.szabványsorozat
és az
                MSZ 4852/1977 sz. szabvány előírásai szerint készül.

        A kéziszerszámok évenkénti szerelői ellenőrzését a 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet írja elő.


   
- Hegesztőkészülékek időszakos érintésvédelmi felülvizsgálata:
       
        A helyszíni felülvizsgálat és műszeres mérések után a minősítő irat az MSZ 2364 és az
            MSZ HD 60364 számú szabványsorozat, a Hegesztési Biztonsági
 Szabályzat, az MSZ 4851 sz.
            szabványsorozat és az MSZ 4852/1977 sz. szabvány előírásai szerint készül.
        A hegesztő berendezés vizsgálatát követően a készülék védőgázas pisztolyát AC 2500V,
             az elektróda fogókat AC 1000V feszültséggel ellenőrizzük.

        Hegesztő készülékeken az időszakos ellenőrzéseket a Hegesztési Biztonsági Szabályzat
             értelmében évente kell elvégezni.


    - Egészségügyi intézmények villamos berendezéseinek felülvizsgálata
:

        A helyszíni felülvizsgálat és műszeres mérések után a minősítő irat az MSZ 2364 és az
        MSZ HD 60364 számú szabványsorozat és az MSZ 2040/1995 sz
. szabvány előírásai szerint készül.


    - Munka és Tűzvédelem
:

        Tűz- és munkavédelmi szabályzatok készítése, kockázatértékelés

    -EPH (Egyen Potenciálra Hozás) Érintésvédelemi szempontok szerint
:

            Hazai gáz szolgáltatók úgynevezett EPH nyilatkozat meglétéhez kötik az új és régi gáz bekötéseket,
            üzembehelyezéseket.

         Tehát a gáz hálózatra csatlakotás elő feltétele, hogy nem csak gáz üzembiztonság, hanem villamos
            biztonság szempontjából is
megfelelően kialakított hálózat kerüljön gáz nyomás alá, azaz üzembe.


         Az EPH vizsgálat célja, hogy elektromos szempontból vizsgálja meg a kérdéses berendezés, épületrész,
             illetve ezek cső és erősáramú  hálózatát.

         Felhívjuk tisztelt megrendelő figyelmét,(későbbi félreértések elkerülése végett) hogy az EPH vizsgálat célja,
             és kötelezettsége
a vizsgálat és nem a kivitelezés!!!

         Vizsgálat díj tétele a szabványosan kialakított rendszer felülvizsgálata,
             illetve bizonylatolt megfelelőségi tanúsítása!


        Alap esetben a fő szempontok a következők:

            - Mért és méretlen gázcső összekötése elektromosan megfelelő vezetővel. - PE-N vezető
            szétválasztási pontjánál
(általában a lakás kis elosztója) a PE sínre érkező
            EPH gerincvezető bekötése megfelelő

            ( álalában 4 mm2 Cu flexibilis zöld-sárga vezető ) módon.

       
          - EPH csmópont ( többnyire a cirkó alatt ) kialakítási helyére beérkező összes csővezeték.

            Természetesen minden helyszín és berendezés-ek más-más kialakítást igényelnek.
            Ezért is javasoljuk elektromos szakember bevonását.


    - Villamos szerkezetek dielektromos próbái AC 5000V-ig

    - Villamos elosztók gyártásközi és végellenőrzése

    - 0,4kV-os villamos hálózat analizálása

vissza